Oceňuji dobře diverzifikované týmy, říká Yvona Charouzdová

Generační rozdíly na pracovišti budou jedním z hlavních probíraných témat na fóru Setkání mistrů. Na názor konzultantky managementu a koučky Yvony Charouzdové jsme se zeptali už nyní. Čtěte zajímavý rozhovor o mladých a neklidných proti starým a zasloužilým. 

Mají generační rozdíly ve výrobě svá specifika oproti jiným odvětvím?

Výroba má určitá specifika, nicméně když je služebně mladší člověk dobře připraven na svoji roli šéfa týmu, tak generační rozdíl zvládá bez většího stresu. Setkávám se v poslední době i s tím, že je toto vše pouze určitý mýtus.

Jakým způsobem se dají obě generace propojit, aby mohly na pracovišti dobře fungovat a vzájemně se obohacovat?

Služebně starší by měli dostat šanci být kvalitními mentory pro služebně mladší. V řadě firem, především těch, které jsou technologicky hodně náročné, již toto začíná vcelku dobře fungovat.

Co naopak může propast mezi generacemi prohlubovat?

Jde především o to, že si vzájemně tyto generace nedůvěřují, nehledají společná řešení. Někdy chybí i vhodná podpora vedení k tomuto přiblížení se. Vědomě se hledají spíše rozdělováky, než spojováky.

Jaké jsou nejčastější zdroje konfliktů mezi „mladými a zkušenými“ ve výrobě a jak jim předcházet?

Jde o způsoby řešení některých výrobních specialit, vedení lidí od naprostého autoritativního způsobu až po to, že převažuje kamarádský způsob nevedení, vyžadování a dodržování termínů až po to „nějak“ to zmáknout.

V jakých dovednostech se mohou mistři zlepšovat a které dovednosti se od nich rozhodně vyžadují?

Zlepšení je nutné především v poskytování relevantní zpětné vazby, hodnocení výkonu a důsledné dodržování standardních postupů. Byť se to zdá naprostou samozřejmostí, ale mohu vám říci, že to tak v dosti firmách opravdu není. Vyžaduje se výborná komunikace, řešení běžných i krizových situací a kromě výkonu i lidský přístup.  Lidé potřebují podporu a porozumění pro řadu situací, jak pracovně tak i někdy nepracovně.

A co mladí mistři, které dovednosti jim v porovnání s těmi staršími chybí?

Obvykle je to trpělivost a nadhled. Oboje člověk nabývá zkušenostmi, upevňování svojí osobnosti a tím, že ví, že třeba již něco podobného v kariéře řešil a přišel s dobrým nápadem a řešením. Ví, že tlakem a stresem se situace může naopak vyhrotit v krizovou, takže tudy cesta nevede.

Na Setkání mistrů vystoupíte s tématem „Mladí a neklidní vs. Staří a zasloužilí“. Na co se mohou účastníci fóra těšit?

Účastníci se mohou těšit a to, že se s nimi podělím o praktické situace, se kterými se setkávám v různých firmách.

Yvona Charouzdová

Yvona Charouzdová

trenérka soft skills, konzultantka managementu a HR