Přednášející

Václav Berka

Václav Berka

Setkání s emeritním vrchním sládkem Plzeňského Prazdroje

emeritní vrchní sládek
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Václav Berka patří ke třetí generaci rodiny Berků v historii Plzeňského Prazdroje. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V pivovaru postupně prošel pozicemi technologa, sklepmistra, sládka, ředitele pivovaru Gambrinus, hlavního sládka pivovaru Plzeňský Prazdroj a manažera pivovaru v Plzni. Od roku 2005 jako starší obchodní sládek cestoval po celém světě, kde prezentoval historii, výrobu, chuťové vlastnosti a správnou péči o pivo plzeňského typu, především Pilsner Urquell. V roce 2018 se stal emeritním vrchním sládkem a pokračuje v podpoře kvality piva Pilsner Urquell v tuzemsku i v zahraničí.

Lenka Baková

Lenka Baková

Mistr v roli manažera / Moderace

lektorka, poradkyně, koučka

Vystudovala jsem VUT FAST Brno a praktické zkušenosti jsem získala u nadnárodních i českých firem na pozicích vedoucí výroby, obchodní manažer a HR manažer. Své technické vzdělání jsem rozšířila o certifikace: Projektový manažer; Mediátor mimosoudních sporů, Externí kouč u KC CZ a 4 Augen Coaching u společnosti Fred Maro. Zkušenosti získané za 17 let praxe ve výrobních i obchodních společnostech nyní plně využívám při vedení seminářů, externím poradenství a koučinku, zaměřených především na projektové řízení, výrobní procesy, efektivní řízení a hodnocení zaměstnanců. Jako kouč a mentor se aktivně zapojuji do podpůrných programů pro začínající podnikatele v mém regionu.

Vladimír Černý

Vladimír Černý

Agenturní zaměstnávání z pohledu práv a povinností mistra

lektor a expert v oblastech pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání

Od roku 1994 konzultuji, přednáším a školím jednotlivce i firmy v otázkách pracovněprávních vztahů. Podávám přesné a zasvěcené informace, stanoviska k problematice z praxe a k dopadům nových požadavků a změn zákona ve vztahu k praxi ve firmách. Specializuji se na kolektivní vyjednávání, tvorbu kolektivních smluv a komunikaci s odbory na straně zaměstnavatelů. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí jsem jedním ze zprostředkovatelů kolektivních pracovněprávních sporů v rámci uzavírání kolektivních smluv. Vystudoval jsem Právnickou fakultu v Brně a věnoval jsem se práci v advokacii a v soukromých firmách jako právník.

Michal Šimon

Michal Šimon

Panelová diskuse: Procesy a jejich porušování v praxi

vedoucí katedry průmyslového inženýrství na Fakultě strojní
Západočeská univerzita v Plzni

Jsem vedoucím katedry průmyslového inženýrství na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Kromě vzdělávání studentů a vývojových prací je jedním z mých hlavních úkolů poradenství a spolupráce na praktických projektech v podnicích. Řešíme jak standardní problémy řízení výroby, tak vývojové projekty s využitím progresivních technologií a s implementací nových trendů. Pro efektivnější a vstřícnější spolupráci s podniky jsem byl jeden ze zakládajících členů první Start up společnosti na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni, která je trvalým partnerem pro řadu podniků po celé České republice. Působím také jako externí lektor vzdělávacích agentur, kde školím kurzy na tématiku řízení výroby, řízení logistiky a s tím souvisejících oblastí.

Michal Flachs

Michal Flachs

Panelová diskuse: Procesy a jejich porušování v praxi

trenér stáčíren
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Zaměstnancem Plzeňského Prazdroje jsem od roku 1998 a od začátku své pracovní kariéry se plně věnuji práci na stáčecích linkách. Díky tomu, že jsem začal na pozici Operátor stáčecí linky, jsem měl možnost poznat všechny činnosti, které jsou spojeny s prací na stáčírnách. Po 5 letech jsem se vypracoval na pozici Mistra stáčíren, kde jsem mohl zúročit své znalosti technologie a strojního zařízení na provozech a zároveň jsem dostal příležitost pracovat s lidmi a utvářet tak atmosféru na stáčírně. Nyní pracuji na pozici Trenéra stáčíren.

Tomáš Gattringer

Tomáš Gattringer

Panelová diskuse: Procesy a jejich porušování v praxi

ředitel výroby
EvoBus Česká Republika s.r.o.

Zaměstnancem EvoBus Česká republika s.r.o. jsem od r. 2007, kdy jsem nastupoval na pozici vedoucího kvality. V rámci mých úkolů a kompetencí bylo zajištění procesu kvality, jak v rámci interních materiálových toků tak i zodpovědnost za kvalitu vstupujícího materiálu a v neposlední řadě i ve vztahu k zákazníkovi. Mezi klíčové projekty v tomto období bylo zavedení modulu kvality do firemního SAP systému a přechod od norem ISO 9001 k vyšším standardům TS16949. Od r. 2011 jsem na pozici výrobního ředitele, v současné době v divizi dálkových autobusů. K zásadním úkolům posledních dvou let bylo plánování a realizace nové výroby v závodě EBC Holýšov kompletních karoserií autobusů SETRA společně s přechodem na nový informační systém SAP S4H. Nyní jsem zodpovědný za zvládnutí náběhové křivky produkce při dodržení plánovaných nákladů a produktivity.

Registrovat